Наша адреса:

18015, м. Черкаси,

вул. Митницька, 59.

тел. 63-08-83

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

postheadericon Учасники навчально-виховного процесу

7.1.Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

– діти дошкільного віку, вихованці, учні;

– завідувач, вихователі-методисти, вихователі, вчителі-логопеди, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівникита інші спеціалісти;

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4.Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

7.5. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу – особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічних та інших працівників дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.7.Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

7.8. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

7.9. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або середнюспеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконуватипрофесійні обов’язки.

7.10. Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладівпідлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один разна п’ять років.

7.11. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладумають право:

– на вільний вибір педагогічнодоцільних форм, методів ізасобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях,нарадах тощо;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно дозаконодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами іншихгромадських об’єднань, діяльність яких не забороненазаконодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладузобов’язані:

– виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умовитрудового договору;

– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

7.13. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

7.14. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’явихованців згідно із законодавством.

7.15.Працівники дошкільного навчального закладу проходятьперіодичнібезоплатні медичні огляди в установленномузаконодавством порядку.

Leave a Reply

Нас можна знайти на facebook