Наша адреса:

18015, м. Черкаси,

вул. Митницька, 59.

тел. 63-08-83

Червень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

postheadericon Загальні положення

1.1. Цей Статут розроблений на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (із змінами), і є документом, який регламентує діяльність дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №31 «Калинка» Черкаської міської ради.       

1.2. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету, наказами департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 та цим Статутом.

1.3. Дошкільний навчальний заклад створено на підставі рішення виконкому Черкаської міської Ради депутатів трудящих  від 17.07.1963 року №500 «Про затвердження акту державної комісії на приймання в експлуатацію 2-х поверхового будинку дитячих ясел-садку на 135 місць, збудованого по вул. Піонерській №59 в м. Черкасах».

У 1980 році на підставі рішення Придніпровської районної Ради народних депутатів м. Черкас дитячий садок перепрофільовано на компенсуючий для дітей з порушеннями мови.

У 2007 році дошкільний заклад перейменовано на дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) спеціального типу №31 «Калинка» Черкаської міської ради.

1.4. Дошкільний заклад належить до міської комунальної власності. Власником майна є Черкаська міська рада (далі – власник), яка через уповноважений орган – департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, здійснює управління, фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, організовує ремонт і будівництво приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію ,корекцію мовленнєвих  розладів та готовність продовжувати освіту.

1.6. Головним завданням дошкільного закладу є:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

-здійснення корекційної-розвиткової роботи з дітьми із ТПМ (тяжкими порушеннями мовлення),активізація просвітницької діяльності серед батьків з питань подолання мовленнєвих порушень;

– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.7. Діяльність дошкільного закладу будується на таких принципах:

 – доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;

– рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

– єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;

– єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;

– наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;

– світський характер дошкільної освіти;

– особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;

– демократизація та гуманізація педагогічного процесу;

– відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

 – реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

 – безпечні і нешкідливі умови освітньої діяльності;

 – дотримання Базового компонента дошкільної освіти;

 – дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 – дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази.

1.9. Дошкільний заклад має право:

 – визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу згідно програм розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерством освіти і науки України;

– спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 – організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

 – отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб у порядку визначеному чинним законодавством України;

 – розвивати власну матеріальну базу;

 – спрямовувати кошти дошкільного закладу на будівництво або благоустрій закладу в межах та порядку визначеному чинним законодавством України.

1.10. В дошкільному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штампвстановленого зразка, бланки з власними реквізитами,реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 1.12. Дошкільний заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з дошкільними, позашкільними, та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб вихованців.

1.13. Дошкільний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

1.14. Контроль та нагляд за організацією медичних та санітарно-гігієнічних заходів з охорони здоров’я, якістю харчування вихованців дошкільного закладу покладається на органи охорони здоров’я міста та територіальну санітарно-епідеміологічну службу.

1.15. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад та даним Статутом.

1.16. Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.17. Дошкільний заклад діє на підставі Статуту, який розробляється закладом, погоджується департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, затверджується власником і реєструється відповідно до чинного законодавства.

1.18. Ліквідація та реорганізація дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства. https://cloudfastads.ru/data/iframe/26915/desktop/5bd6d48d4685df770e9ce60f

Comments are closed.

Нас можна знайти на facebook